Naše kurzy

Obsah a zemeranie kurzov

Kurz "Naučíme sa čítať za 15 hodin" a kurz "Rýchle čítanie za 15 hodin"

pre deti 5-7 rokov

"Naučíme sa čítať za 15 hodín" - rýchle odstránenie problémov pri čítaní. Efektívnosť kurzu sa pozitívne prejaví na vyučovaní v škole.

Naučiť deti čítať a potom ich naučiť čítať rýchlo - to je "kameň úrazu" pre mnohých rodičov, ktorých deti sú vo veku 5 - 9 rokov.

Kurz "Naučíme sa čítať za 15 hodín " je určený pre 5 až 7- ročné deti, ktoré poznajú písmená, ale nevedia čítať alebo čítajú iba jednoduché slová "mama" a "otec".

Náš absolvent:

• dokáže čítať prvé slová už po druhej hodine

• Po absolvovaní kurzu číta rýchlosťou 10-15 slov za minútu a zvláda základné pravidlá spájania písmen

• Dokáže čítať jednoduché texty zo šlabikára, nerozdeľuje slová do slabík.

Následujuci kurz - "chle čítanie za 15 hodín" - výsledkom je rýchlosť čítania 60-70 slov za minútu.Prihláste sa ihneď !

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom