Cenník školn                                     


                                      Pre školský rok 2022/2023

Výučba prebieha v popoludňajších hodinách, po skončení vyučovania v škole, v sobotu a nedeľu.

Typ dochádzky

Cena

Učime sa čitať za 15 lekcii pre deti 5-7

2-krat týždenne v dlžke 45 miút

doba trvania kurzu 8 týždňov (15 lekcii)

150€ / kurz

Kurz rýchleho čítania pre deti 7-9 rokov

2-krat týždenne v dlžke 45 minút

doba trvania kurzu 8 týždňov (15 lekcii)

150€ / kurz

Naučiť sa čítať a písať ruského jazyka a literatúry pre deti 6-7, 8-10 rokov a 10-12 rokov

1-krát týždenne, dĺžka lekcii 90 minút ( 40min.*10min.pristavka*40min).

60€ /mes tr

Tvorivá činnosť  v angličtine alebo ruštine pre deti  4-12 rokov  

1 krát týždenne, v dĺžke 60 minút

15€          c

Anglický, nemecký, ruský a slovenský jazyk pre deti 4-15 rokov

2-krat týždenne, v dĺžke 45 minút alebo 60 minút (8 lekcií)

64/80 € / mesiac

Anglický a Nemecký jazyk pre tínedžerov a dospelých 

2-krat týždenne, v dlžke 90 minút (8 lekcií)

120 / mesiac

Ruský a Slovenský jazyk pre tínedžerov a dospelých

2-krat týždenne, v dlžke 90 minút (8 lekcií)

120€ / mesiac

                       Individuálne doučovanie v angličtine, nemčine, slovenčine

                       alebo ruštine pre deti, tínedžerov a dospelých                        15 - 25 € / hodina

                        Dĺžka 45-60 minút      


Prihláste sa ihneď !

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.