AKADEMIA PRE 
DETI a 
DOSPELYCH

NASE KURZY

Prečo Akademia IQšKA?

Dávame deťom príležitosť, aby sa stali úspešné v každom odvetví, naučíme ich uplatňovať svoje schopnosti a zručnosti! 

Vyučovanie sa uskutočňuje v troch jazykoch podľa výberu: 

             Slovenčina    Angličtina    Ruština    

  Naše ciele:


Vytvorenie mladšej generácie vodcov, formovanie silnej osobnosti, samostatného človeka

Naučiť dieťa správne narábať s peniazmi

Naučiť dieťa spoznávať a ovládať nástroje a prostriedky, ktoré môžu byť nápomocné pri vstupe do sveta reálneho trhu práce, a teda aj zdroja finančnej nezávislosti

Rozvoj a podpora národného hospodárstva pomocou zriadenia spoločenstva moderných a úspešných ľudí

Odborná príprava na vysokoškolské štúdium

Absolventi zahraničných stredných škôl s maturitou, ktorí plánujú študovať na slovenských vysokých školách a univerzitách bez predchádzajúcej znalosti slovenského jazyka 

(vstupná úroveň A1 a A2).

Väčšina slovenských vysokých škôl a univerzít vyžaduje aj jazykovú a odbornú prípravu, preto je tento program odporúčaný pre všetkých záujemcov o ďalšie štúdium na univerzite v SR.

Náš absolvent:


  • Uvedomí si svoj talent a prednosti
  • Vie, čo chce a o čo sa usiluje
  • Vedome si vyberá zameranie ďalšieho vzdelávania
  • Je presvedčený o svojom úspechu
  • Je schopný vytvoriť akýkoľvek druh podnikania
  • Vie analyzovať trh
  • Vie investovať
  • Je otvorený, schopný efektívne komunikovať s ľuďmi
  • Samostatne myslí a prijíma rozhodnutia
  • Dosahuje stanovený cieľ

Rýchly kontakt

Napíšte nám

IQšKA  Akademia

Jozefská 19,  Bratislava

Polianky 5, Dúbravka, Bratislava

iqska.akademia@gmail.com


Zavolajte nám

+421 944 215 816 sk ru ukr eng