Psychologické poradenstvo

         Katarína Šimunová

  • Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, so záverečnou skúškou z poradenskej a klinickej psychológie.
  • Skúsenosti v poradenstve získala počas práce v Centre poradenstva a prevencie, ako aj v súkromnom sektore.
  • Úspešne ukončila akreditovaný komplexný výcvik v psychodynamickej psychoterapii v systéme SUR v Prahe.
  • Členka Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.
  • Vo svojej súkromnej praxi poskytuje psychologické poradenstvo v slovenskom a anglickom jazyku.