Naši učitelia

Maryna Zinchenko

Absolvovala pedagogické štúdium v odbore anglicky jazyk


Získala medzinárodný certifikát Сambridge University


15-ročná prax vo vyučovaní predškolákov a ZŠ. 
Ovláda moderné komunikačné métody vyučovania

Mgr. Želmíra Kačanová 

Absolventka MFF UK v Bratislave, odbor matematika

Bohaté pedagogické skusenosti v odbore matematika a informatika na 8-ročnom gymnáziu

Niekoľkoročné skúsenosti v oblasti finančneho sprostredkovania a finančnej gramotnosti

Evgeniya Antonova

Absolventka Moskovskej štátnej univerzity, odbor história

Učiteľka dejepisu a dejín umenia

Niekoľkoročné skúsenosti s prácou s malými deťmi - rozvoj tvorivosti, umeleckých činností, Montessori systém a umelecká terapia

Absolventka viacerých kurzov vzdelávania pre učiteľov ZŠ - odbor umelecké činnosti a maľovanie a kurzu «Hudobná rodina»