Blog

Biznis Program

01.07.2016

Zložité procesy prebiehajúce vo verejnom živote, nachádzajú svoj odraz vo vzdelávacom systéme. Úlohou modernej školy je vzdelanie vlastenca, ekonomicky vzdelaného občana, pripraveného pre život a prácu v meniacom sa svete.
Ide o zložitý a zdĺhavý proces. V rannom období života, kedy sa tvoria konkrétne hodnoty osobnosti, prebieha rozumový a duchovný...